Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

اصول و معیارهای کلاسیک

معیارهای کلاسیک

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﻛﻼﺳﻴﻚ ،ﻛﻼﺳﻴﻚ ﮔﺮﻯ ﻭ ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ﻏﺮﺏ ﺩﻭﺭه  ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﭘﺮﻳﻜﻠﺲ و فیدیاس یا بین 323 تا 450 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭﺣﻘﻴﻘﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﺎ دقت ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﺭه ی ﻣﺘﺤﺪ [...]
ادامه مطلب
Call Now Button