Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

کلاسیک

اصول زیبایی کلاسیک

اصول زیبایی کلاسیک در ده کتاب ویتروویوس به شش نظریه عمده تقسیم می شود: اصول زیبایی کلاسیک عبارتند از : ﺍﻭﺭﺩﻳﻨﺎﺗﻴﻮ ( نظم و نظام ) : مناسب کردن جزئیات در بخشهای جداگانه ساختمان ﺩﻳﺴﭙﻮﺯﻳﺘﻴﻮ( ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) : ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ، نماد، پرسپکتیو اوریتمیا ( ضرباهنگ ) : که حاصل […]

ادامه مطلب

معیارهای کلاسیک

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﻛﻼﺳﻴﻚ ،ﻛﻼﺳﻴﻚ ﮔﺮﻯ ﻭ ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ﻏﺮﺏ ﺩﻭﺭه  ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﭘﺮﻳﻜﻠﺲ و فیدیاس یا بین 323 تا 450 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭﺣﻘﻴﻘﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﺎ دقت ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﺭه ی ﻣﺘﺤﺪ [...]
ادامه مطلب
Call Now Button