Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

رنگ اولیه

رنگ اولیه

رنگ اولیه رنگ اولیه ، چند نمونه از ترکیب رنگ ها در زیر آورده شده است: قرمز + زرد = نارنجی؛آبی + زرد = سبز؛قرمز + آبی = بنفش.می بینید که با استفاده از سه رنگ اصلی قرمز ، زرد و آبی و مخلوط کردن آنها می توانید در مجموع شش رنگ به دست آورید. […]

ادامه مطلب
Call Now Button