Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options
معیارهای کلاسیک

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﻛﻼﺳﻴﻚ ،ﻛﻼﺳﻴﻚ ﮔﺮﻯ ﻭ ﻧﺌﻮﻛﻼﺳﻴﻚ ﻏﺮﺏ

  • ﺩﻭﺭه  ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﭘﺮﻳﻜﻠﺲ و فیدیاس یا بین 323 تا 450 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .
  • ﺩﺭﺣﻘﻴﻘﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﺎ دقت ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
  • ﺍﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﺭه ی ﻣﺘﺤﺪ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ.
 

.

یک دیدگاه بگذاریددیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button